Pomoc dydaktyczna dla maturzysty

Matura składa się z kilku etapów. W pierwszej fazie maturzyści zdają egzaminy z języka polskiego oraz z matematyki. Następnie muszą wybrać jakiś język nowożytny. Jeśli chodzi o tą kwestię to bardzo dużym zainteresowaniem wśród maturzystów, cieszy się język angielski. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu za pomocą angielskiego można porozumiewać się praktycznie na całym świecie. Jeśli więc młody człowiek jest na etapie przygotowywania się do takiego egzaminu, to warto podsunąć mu jakąś pomoc dydaktyczną. Do jednych z takich podręczników należy zaliczyć repetytorium maturalne angielski. Jest to bardzo popularna publikacja wybierana przez uczniów, nauczycieli, lektorów i korepetytorów.

Jeden podręcznik- kilka działów

Prezentowane tutaj repetytorium maturalne angielski składa się z kilku istotnych części. Podręcznik został tak skonstruowany, by mogli z niego korzystać sami uczniowie, ale także by na podstawie zawartych w nim treści można było przeprowadzać lekcje powtórkowe z określonych czasów, gramatyki czy znajomości słownictwa. W każdej z tych części mamy do czynienia z wiedzą podstawową, która musi być opanowana przez maturzystę. Wszystkie działy zostały podzielone na część gramatyczną, tematyczną oraz referencyjną. Co bardzo ważne, w podręczniku mamy dużo tabel i wykresów, które pozwalają łatwiej zapamiętać określone zagadnienia. Wszystkie istotne informacje są wyróżnione lub podkreślone, a to, z czym maturzyści mają największy problem, posiada dodatkowe opisy oraz wyjaśnienia.

Dobrze wydana publikacja

Repetytorium maturalne angielski jest dobrym pomysłem na prezent dla maturzysty. Młody człowiek z pewnością stresuje się egzaminem dojrzałości, ale jeśli dobrze się do niego przygotuje, to na samych testach będzie mu znacznie łatwiej. Dlatego też warto zawczasu zabrać się za powtórkę materiału i usystematyzować całą wiedzę. Z tym podręcznikiem można także sprawdzić swoje umiejętności. Każdy dział zawiera bowiem testy maturalne wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Im więcej takich testów się wypełni, tym większa pewność na egzaminie.Repetytoria maturalne z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony

Repetytoria maturalne z języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony

Wiedza z zakresu podstawowego oraz rozszerzonego pozwala w odpowiedni sposób przygotować się do czekającego nas egzaminu. Specjalnie zaprojektowane zadania, podzielone na rozmaite tematyczne działy, pozwalają na odpowiednie uporządkowanie wiedzy, którą zdobyliśmy w toku edukacji. Matura z angielskiego potwierdza naszą znajomość języka na wybranym poziomie i umożliwia nam dostanie się na wymarzone studia filologiczne, bądź pokrewne. Repetytorium maturalne z angielskiego podzielone na poszczególne części dotyczące:

  • słuchania,
  • czytania, 
  • wypowiedzi pisemnej,
  • oraz gramatyki,

pozwala  przyzwyczaić się do formy egzaminu maturalnego, a zaprojektowane przez autorów poszczególnych vademecum arkusze testowe, niewiele różnią się o tych, na które natrafimy przy okazji matury. Atrakcyjne szata graficzna to jeszcze jedna zaleta tego typu książek, za sprawą której, przyswajanie kolejnych porcji materiału staje się bardziej przejrzyste i łatwiejsze w zapamiętywaniu.

Pomoce naukowe, matura z angielskiego

Książki edukacyjne i repetytoria do matury zbierają w jednym miejscu wiedzę dotyczącą słowotwórstwa, zasad związanych z używaniem języka, reguł dotyczących tworzenia wypowiedzi pisemnych, językoznawstwa, poszczególnych czasów gramatycznych, reguł związanych ze stopniowaniem poszczególnych przymiotników oraz odmianą słówek, odpowiedniego szyku zdań oraz innych ciekawostek, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Wśród różnorodnych propozycji znanych wydawnictw znajdziesz między innymi:

  • ” Repetytorium maturzysty 2022. Język angielski” z serii Nowa Matura,
  • “Vademecum. Matura 2022. Język angielski” wydawnictwa Greg, 
  • “Pakiet: Repetytorium maturalne, Testy maturalne. Język angielski. Poziom podstawowy i rozszerzony” wydawnictwa Pearson,
  • “Teraz matura. Język angielski. Arkusze maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony” i wiele innychMatura z angielskiego, w jaki sposób dopasować materiały do nauki

Dopasowanie profesjonalnych materiałów edukacyjnych dla maturzystów to podstawa płynnego przygotowania do egzaminu dojrzałości. Repetytorium maturalne angielski to jedna z najlepszych pozycji dostępna na rynku. Czym się wyróżnia?

Nowoczesne materiały również w wersji interaktywnej

Ostatnie lata zmusiły wiele wydawnictw do zmiany formy przekazywania wiedzy na bardziej interaktywną, do uruchomienia w wersji online. Najlepsze materiały do nauki angielskiego spełniają właśnie takie normy i występują w formacie standardowym, książkowym oraz w opcji e-learningu. Uczeń w takim przypadku nie musi uczyć się tylko w domu, ale odnajdzie wymagane zagadnienia nawet przez smartfona podłączonego do internetu. Warto zaznaczyć, że wszystkie publikacje spełniają normy MEN, a zatem odpowiadają aktualnym normom stawianym egzaminowi dojrzałości. Maturzysta po zakupie repetytorium nie musi się przejmować optymalizacją, czy własnym podziałem materiałów. Dostaje cały zakres referencyjny, gramatyczny i naturalnie tematyczny od razu. Repetytorium zakłada się nie tylko powtórzenie podstawowych lub nieco bardziej zaawansowanych zagadnień językowych, ale zapewnia też testy, czyli realny trening do matury. To jedna z najlepszych technik nauki. Maturzysta powinien rozwiązywać możliwie najwięcej testów, egzaminy z lat poprzednich i postarać się zrozumieć schemat. Niektóre pytania mogą się nawet powtarzać w nieco zmienionej formie.

Im więcej materiałów dodatkowych, tym lepiej

Warto poszukiwać repetytorium maturalnego z angielskiego połączonego z nagraniami i dodatkowym oprogramowaniem. Uczeń może nawet skorzystać z materiałów dedykowanych nauczycielom dla pogłębienia znajomości niektórych tematów. W repetytorium maturzysta otrzymuje modele niezbędne do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i naturalnie ustnych. Wystarczy bazowanie na schemacie, nawet pamięciowym, żeby dopasować się do normy egzaminacyjnej bez większych trudności.

Na zakończenie

Dobre materiały do nauki języka dla maturzystów uwzględniają powszechne problemy i gwarantują zebranie teorii i zadań w jednym miejscu.